Assessment Center Örnekleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Assessment Center Örnekleri ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Assessment Center kurguları genellikle şirket ve kurumların iç dinamiklerine, kurum kültürlerine, daha önce kurum içinde tecrübe edilmiş örnek olaylara ve pozisyon için kurumun adaydan beklediği yetkinliklerin ölçümlerine uygun olarak üretildikleri için belirli bir örnek şablonu bulunmamaktadır. Ancak İngilizce kaynaklarda oluşturulan bazı örnek vakalara internet ortamında çoğunlukla ücretli olarak ulaşmak mümkündür.
Kurumların kullandıkları araçları, senaryoları gizli tutmalarıyla birlikte bazı pozisyonlar için yaygın kullanılan senaryolar bilinmektedir. Örneğin, yönetici pozisyonu için gerçekleştirilecek bir Role Play’de muhtemelen “sorunlu bir ast”ınız ile ilgili bir problemi çok boyutlu olarak ele alıp çözmeniz beklenecektir. Burada adayın çözüme yönelik yöntemi, ikna ve iletişim becerileri, üslubu ve koçluk/mentorluk yetkinlikleri ön planda olacaktır. Ya da detaylı bir organizasyon şeması ile başka verilerin iletildiği bir hazırlık sonunda bir “işten çıkarma” simülasyonu gerçekleştirmeniz beklenebilir. Birçok işin biriktiği bir tatil dönüşünün ilk gününün kurgulandığı bir “Ajandamdaki İşler”le de planlama ve zaman yönetimi kabiliyetleriniz değerlendirilebilir.
Karşılaşılacak senaryoların bilinmemesine rağmen Assessment Center süreçlerine dahil olmadan hazırlanmak ve süreç esnasında bazı temel konulara dikkat etmek ise süreçleri olumlu sonuçlandırmak adına kritik önem taşımakta. Genel hatları ile bu hazırlıkları ele almak gerekirse,

Değerlendirme öncesinde avantaj sağlayacak noktalar;

 • Kişilik envanteri ile en güçlü ve en az güçlü özelliklerin, potansiyel gelişim noktaları ve gölge alanların farkına varılarak gelişim yönünde adımlar atmak,
 • Net kariyer hedefi belirlemek,
 • Gelişim ve eğitim fırsatlarını oluşturmak ve takip etmek,
 • Sektörün mevcut konumunu ve beklentilerini yakından takip etmek,
 • Başvurulacak iş ilanı detayları ya da varsa öncesinde gerçekleştirilen mülakat baz alınarak pozisyona dair beklenilen yetkinliklerin genel hatları ile belirlemek,
 • Duyduğunuz ya da okuduğunuz vaka örnekleri ile pratik yapmak şeklinde sıralanabilir.

Değerlendirme esnasında ise;

 • Olaylar karşısında sergilenecek tutum seçilirken geçmiş tecrübeler, karşılaşılan iyi örnekler ya da iletişiminden, yönteminden emin olunan kişilerin bu duruma vereceği tepki ihtimallerini göz önünde bulundurmakta,
 • Seçilen yöntem ve tavra dair gerekçeleri net ve detaylı şekilde sunmakta,
 • Verilen verilerin dışına çıkmamak, mevcut kurguya sadık kalmakta,
 • Çoğunlukla problem çözme, ikna, etkili iletişim ve planlama gibi yetkinlikleri ön plana çıkarmakta,
 • Değerlendirme esnasında bir yanlış yapıldığı fark edilmesi halinde yok saymak ya da üstelemek yerine hatanın düzeltilmesi yönünde adıma atılmasında,
 • Dış görünüş, tavır ve üslup konusunda özenli davranılmasında,
 • Senaryolar birçok faktöre bağlı kurgulandığı için muhtemelen başarısızlıkla sonuçlanacak bir manipülasyon girişiminde bulunmak yerine samimi ve özgün davranmakta,
  Ve son olarak değerlendirmenin sonunda; süreç boyunca kararlılıkla savunulan yöntemin, kararın, stratejinin ve yapılan sunumun samimi bir öz eleştiri ile değerlendirilmesinde fayda olduğunu söylenebilir.
  İK departmanlarının işlerini kolaylaştırırken daha adil ve objektif işe alım ve terfi süreçlerinin gerçekleştirilmesi adına büyük önem taşıyan, olumlu ya da olumsuz sonuçlanmasından bağımsız olarak adaylara kişilik özellikleri, yetkinlikleri, gelişim alanları ve güçsüz yanları hakkında kişisel farkındalık oluşturmasında destek olan Assessment Center artık iş dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak karşımıza çıkmakta. Değişim ve gelişimin kaçınılmaz olduğu günümüz şartlarında işe alımda fark oluşturmak ve “Ben de buradayım!” diyebilmek için Assessment Center değerlendirmelerini başarıyla sonuçlandırmak son derece kritik bir öneme sahip.

Sormak istediğiniz bir konu mu var?

bize ulaşın