İşe Alımda Yapay Zeka

İşe Alımda Yapay Zeka

İşe Alımda Yapay Zeka

Yapay Zekanın İK Teknolojisindeki Artan Rolü

Uzun süredir var olan yapay zekâ ile birlikte makine öğreniminin de başarılı bir şekilde uygulanıyor olması, yapay zekâ kullanımının artmasına sebep oldu.
Teknoloji, insan fonksiyonunun güçlendirilmesi ve insan yeteneklerini arttırma konularında etkili olmayı amaçlıyor. Yapay zekâ, yıllardır çalışma şeklini değiştirdiği gibi insan kaynakları alanını da düzenlemeye başladı.
Yönetim kurullarını ve işgücünü ilgilendiren yapay zekâ, çalışanların zamanlarını daha iyi yönetmelerine ve işletmeye stratejik değer katmalarına yardımcı olmaktadır. Yapay zekayı kullanan kuruluşlar üretim, pazarlama, insan kaynakları vb. gibi temel süreçlerinin aşamalı bir dönüşü ile sonuçlandığını söylemektedirler.
Yapay zekâ tabanlı insan kaynakları teknolojilerinin kullanılması hem kısa hem de uzun vadede faydalar sağlayabilir. İnsan kaynakları işlevlerine yapay zekâ tabanlı teknoloji ve hizmetlerin sağlanmasında önemli rol oynayan kilit sonuçlardan biri de yetenek yönetimidir.
Yapay zekâ, işe alım öncesi değerlendirme sürecinde şirketlere yardımcı olur. Örneğin, aday bir pozisyona başvurmak için özgeçmiş doldurur. Yapay zekâlı bir sistem, özgeçmişi analiz eder ve aynı görevdeki başarılı çalışanlarla karşılaştırır. İnsan kaynakları uzmanı veya işveren daha sonra görüşme aşamasına geçip geçmemesi konusunda karar verir. Toplanan bu verileri adayın iş üzerinde ne kadar iyi performans göstereceğini değerlendirmek için çalışan performansı ve elde tutma verileriyle birlikte kullanılabilir. Bu şekilde yapay zekâ insani önyargılarla karar vermeyi asgari seviyeye indirir ve işe alım sürecini hızlandırır.
Yapılandırılmış işe yerleştirme sürecinden geçen çalışanların yıllar sonra da aynı kurumda kalma ihtimalinin çok daha yüksek olduğu görülmekte. Bu süreçler insan kaynaklarında zaman ve enerjiden tasarruf sağlamakla kalmaz, aynı zamanda şirket içindeki süreçleri yeni çalışan için daha kolay hale getirir. Bu durumda insan kaynakları uzmanları da çalışanı kurum kültürüne entegre etmeye odaklanabilir.

Sormak istediğiniz bir konu mu var?

bize ulaşın