Kişilik Envanteri PiT®

Kişilik Envanteri PiT®
Değer, kişilik faktörleri ve kişisel farkındalık bilgisi

Kişilik Envanteri PiT®

Kişilik envanteri PiT®, kişilik faktörleri ile değer kavramını buluşturan ilk envanterdir. PiT®; yetenek kazanımı, yetenek yerleştirme, kariyer yönetimi, yetenek geliştirme ve organizasyonel gelişim süreçlerinin tamamında kullanılabilecek bir güçlendirme aracıdır.

Özellikleri

 • Envanter sonucunda, adayın en güçlü ve en az güçlü kişilik özellikleri belirlenir.
 • PiT®, kişilik faktörleri ile değer kavramını buluşturan ilk envanterdir.
 • Adayın kişilik özelliklerine bakılarak yetkinlik profilleri çıkarılmaktadır.
 • Yetkinlik profilleri ile adayların pozisyona uygunluğu tespit edilebilmektedir.
 • Kişisel algı profili adayların kendilerini ne kadar tanıdıklarını değerlendirmeye yardımcı olur.
 • Envanter sonucu adayın verdiği cevapların tutarlılığı hakkında bilgi verir.

Neden PiT® ?

 • 5 önemli boyutla ilgili bilgi veren tek test
 • Kişilik Faktörleri
 • Değer
 • Kişisel Farkındalık
 • Potansiyel Yetkinlik
 • Pozisyona Uygunluk
 • Yukarıdaki 5 boyutu tek sayfalık özet raporda görme şansı verir.
 • "Pozisyona Uygunluk" boyutu şirketlere özel modüler bir şekilde tasarlanabilir.
 • Ortalama 15-20 dakikada tamamlanır. Akademik çalışmaların ispat ettiği gibi odak dağılmadan biten kısa testler daha doğru sonuç vermektedir.
 • İş dünyasının ihtiyaçları için tasarlanmıştır.
 • Birçok kişilik envanteri gibi orijinali yabancı dilde geliştirilmiş ve sonradan Türkçe’ye çevrilmiş olmayıp konusunda uzman bir ekip tarafından Türkçe olarak geliştirilmiştir.
 • Güvenilirlik ve geçerlilik analizleri tamamlanmıştır.

PiT© Nerelerde Kullanılır, PiT© Sonuçlarıyla Ne Yapabilirsiniz?

 • Yetenek Kazanımı (İşe Alma ve Yerleştirme)
 • Adayların güçlü ve az güçlü kişilik özelliklerini ortaya çıkarır.
 • Adayların kişisel farkındalığı ile ilgili bilgi verir.
 • Adayın değerleri ile şirket değerlerinin karşılaştırılmasını sağlar.
 • Pozisyon için gerekli yetkinliklerle adayın yetkinlik profilinin beraber değerlendirilmesine olanak verir.
 • 5 önemli boyutun değerlendirilmesiyle daha doğru bir işe alım ve yerleştirme yapılmasına destek olur.
 • Pozisyona uygunluk oranı ile mülakat aşamasına daha az sayıda ve daha uygun adayların gelmesine yardımcı olur.
 • Pozisyon tanımları şirkete kolayca uyarlanabilir.

Yetenek Yönetimi

 • Şirket çalışanlarına uygulanarak şirketin kişilik profili, değer profili, farkındalık profili ve yetkinlik profili çıkarılabilir.
 • Yüksek performanslı çalışanlara uygulanarak o pozisyonda çalışanları başarıya götüren faktörler belirlenebilir (Kişilik Faktörü, Yetkinlik, Değer). Bu faktörlerle çalışanların kariyer planları çıkarılabilir.
 • Yeteneklerin 5 farklı boyutta ölçümlenmesini ve raporlanmasını sağlar.

Organizasyonel Gelişim

 • Aynı takımda çalışan kişilerin grup analizleri yapılarak takımların güçlü ve az güçlü boyutları belirlenir.
 • Kişilerin ve takımların profilleri karşılaştırılarak yapılacak rotasyonlarla verimlilik artışına katkı sağlar.
 • “Çalışan Değer Önermesi” için önemli veriler içerir.

Eğitim ve Koçluk

 • Yetkinlik profili kullanılarak çalışanların eğitim ihtiyaç analizi kolayca çıkarılır.
 • Çalışanların güçlü ve az güçlü boyutları bilinerek koçluk ihtiyacı belirlenir.
 • Şirket içi mentör ve koçlar daha fazla bilgi ile daha verimli eşleştirilir.

(1) Kişilik Faktörü; kişiyi diğer kişilerden ayırt eden duygu, düşünce ve davranış örüntüleridir.
(2) Değer; kişilerin hayatlarında en çok önem verdiği ve onurlandırdığı kavramlardır (Örnek: Adalet, Açık Sözlülük, Özgürlük vb)
(3) Kişisel Farkındalık; kişilerin güçlü ve az güçlü kişilik özelliklerinin ne kadar farkında olduklarıdır.
(4) Potansiyel Yetkinlik: Yetkinliklerin kişilik özellikleri ile bağlantılı potansiyelleridir.
(5) Pozisyona Uygunluk: Kişilerin değerlendirildikleri pozisyona onlu ölçeğe göre uygunluk durumudur.

Kişilik Envanteri PiT hakkında daha geniş bilgiyi websitesinden veya bizi arayarak uzmanlarımızdan alabilirsiniz.

Sormak istediğiniz bir konu mu var?

bize ulaşın