Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi

Assessment Center temelde İK süreçlerinde işe alım, terfi ve yetenek yönetimi gibi alanlarda değerlendirilecek adayların sahip oldukları ve potansiyel yetkinliklerini ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan değerlendirme araçları bütünüdür.
İlk kullanımı askeri düzenlerde çeşitli test ve kriterlerle uygun askerleri belirli pozisyonlara seçmek için gerçekleşmiş olsa da 1956 yılında Amerikan Telefon ve Telgraf Şirketi'nin (AT&T) başlattığı çalışmalar ile endüstride kullanılmasıyla ilerleyen dönemde İK süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Tüm dünyada önem kazanarak yaygınlaşan Assessment Center, yaklaşık 2000’li yılların başlamasıyla beraber Türkiye’de de süreçlere dahil edilmeye başladı.
Assessment Center, bir çalışanın iş hayatı içerisinde günlük akışta ya da kriz olarak adlandırılabilecek anlarda karşılaşabileceği durumların kurgulandığı ve adaylara bu kurgular içinde rol ve sorumluluk verildiği araçlardan oluşur. Bu araçların en yaygın olanları “Role Play, Vaka Analizi/Sunumu, Ajandamdaki İşler” iken onlara diğer simülasyon, test ve iletişim kurguları eşlik etmektedir. Terfi süreçlerinde genellikle yönetici ve üstü pozisyonlar için kullanılan Assessment Center, işe alım süreçlerinde ise tüm pozisyonlardaki adaylara uygulanabilmektedir.
Asıl amacı, belirli kurgulara dahil edilen adayların durumlar karşısındaki seçimleri, sunum kalitesi, aldığı kararlar ve iletişim tutumları üzerinden strateji oluşturma, vizyon, kreativite, problem çözme ve iletişim gibi becerilerini değerlendirmek olan Assessment Center aynı zamanda adayların mevcut ve potansiyel yetkinlikleri analiz ederken gelişim alanlarını ortaya çıkartır.
Normal ya da zor bir iş gününe benzer şekilde kurgulanan araçlardan oluşan Assessment Center süreçlerinin sonunda değerlendirme raporları üretilerek çoğu zaman adaylara olumlu ya da olumsuz geri dönüşler ile iletilir. Raporların adaylarla paylaşılmasındaki amaç; süreç olumlu da olumsuz da sonuçlansa bu durumu bir başarı ya da başarısızlık olarak değerlendirmek yerine kişilerin gelişim alanlarının, en güçlü ve en az güçlü özelliklerinin farkına vardırılarak gelişimlerine katkı sağlamaktır.
Assessment Center sonunda üretilen rapor sonuçlarının kati/değişmez olmadığı; tam tersine insanın karmaşık yapısı, süreçler devam ederken etkilenilen iç ve dış etkenler, sürekli gelişim ve değişim halinde olunması gibi faktörler göz önünde bulundurularak adayların performans ve sonuçlarının değişken olacağını savunan uzmanlar ortalama 2-3 yılda bir değerlendirmelerin tekrarlanması gerektiğini söylemektedirler.

Dijital Değerlendirme Merkezi İleri Değerlendirme Merkezi

Sormak istediğiniz bir konu mu var?

bize ulaşın