Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi

Değerlendirme Merkezi

Kişilerin belirli alanlarda mevcut ve potansiyel olarak sahip oldukları bilgi, beceri, yetenek ve yetkinlikleri belirlemek için kullanılan araçlar bütünüdür. Değerlendirme merkezlerinin etkin olması çok sayıda ve farklı değerlendirme araçlarının kullanılmasından dolayıdır.

Dijital Değerlendirme Merkezi İleri Değerlendirme Merkezi

Sormak istediğiniz bir konu mu var?

bize ulaşın