Genel Yetenek Testleri

Genel Yetenek Testleri

Genel Yetenek Testleri

Bireylerin zihinsel beceri düzeyini değerlendirmeye yarayan araçlardır. Sayısal Kavrama, Sözel Kavrama, Tablo – Grafik Okuma ve Soyut Kavrama alt boyutlarına sahiptir. Bireylerde aranan yetenek alanları dikkate alınarak her alt boyuttan farklı sayıda ve farklı zorluk derecesindeki soruların bir araya getirilmesi ile oluşturulur. Sorular belirli bir havuz içerisinden rastlantısal olarak seçilir ve belirli sürelerde güncellenir.

Sormak istediğiniz bir konu mu var?

bize ulaşın